Công cụ kiểm tra lượt like và share bài viết trên mạng xã hội

Công cụ kiểm tra lượt like và share bài viết trên mạng xã hội

Kiểm tra số lượt like, share hay comment nhiều hay ít phần nào đánh giá được chất lượng bài viết của bạn. Vì đó chính là tương tác, là bình chọn của chính người dùng. Thực tế seo với việc spam backlink như trước đây đang dần bị google xóa sổ, thay vào đó bài […]