Chuyên mục: Wordpress

Seo Internal Link – Plugin tạo liên kết nội bộ tốt nhất cho WordPress

WordPress hỗ trợ cực tốt cho SEO, có thể nói nó hỗ trợ đến “chân tơ kẽ tóc” cho cả dân chuyên và không chuyên. SEO Internal Links là một minh chứng nho nhỏ cho điều đó. Nó giúp bạn tự động chèn các liên kết nội bộ vào trong bài viết, tối ưu Seo Onpage. …