Thẻ: rút gọn link kiếm tiền

Rút gọn link kiếm tiền với Shink.me (trước đây là Shink.in)

Hiện nay có khá nhiều dịch vụ kiếm tiền từ rút gọn link, nhưng uy tín và chất lượng thì mình cũng chỉ thấy có Adf.ly, Ouo.io, Shorte.st, Shink.me. Là một thành viên mới, song Shink mới đang là cái tên hót nhất ở mảng kiếm tiền từ rút gọn link ở Việt Nam. Lưu ý: Hiện tại ngày …